Pstruhy Slovenského raja

2% z daní pre podporu činnosti občianskeho združenia​ zaoberajúceho sa zdravým životným štýlom a ochranou prírody

Ako nás podporiť?

Zamestnanec

  1. Do 15. februára 2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.
  2. Vyplnte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2020 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska alebo predsedovi združenia Petrovi Kleinovi.

Právnicka osoba

Ak ste právnická osoba:

  1. Vyplnte v Daňovom priznaní pre právnicke osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.
  2. Najneskôr do 1. apríla 2020. Táto lehota platí v prípade, že nežiadate o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania. Ak požiadate o predlženie lehoty, platí nová lehota. Doručte riadne vyplnené daňové priznanie na daňový úrad podľa vášho sídla.

Fyzická osoba

Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

  1. Vyplnte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.
  2. Najneskôr do 1. apríla 2020. Táto lehota platí v prípade, že nežiadate o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania. Ak požiadate o predlženie lehoty, platí nová lehota. Doručte riadne vyplnené daňové priznanie na daňový úrad podľa vášho sídla.

Do formulára sa dá zapisovať aj na počítači.

Share on facebook
Zdielať na Facebooku